Latihan Asas Pemasaran (Digital Marketing) - MyGalore

Latihan Asas Pemasaran (Digital Marketing)

4 & 5 April 2022 : Bagi menghadapi cabaran dunia perniagaan digital masa kini, kami telah menganjurkan kursus asas pemasaran digital ini kepada Vendor Galore Familia supaya mereka tidak ketinggalan dalam era perniagaan masa kini.

Dengan adanya pendedahan seperti ini, sedikit sebanyak dapat dipraktikkan oleh setiap vendor kami yang terdiri daripada mikro usahawan.

Kembali ke blog

Mata Kesetiaan GaloREwards

Jadi ahli dan dapatkan mata kesetiaan & ganjaran eksklusif setiap kali anda membeli-belah.