Latihan Asas Pemasaran (Digital Marketing) - MyGalore

Latihan Asas Pemasaran (Digital Marketing)

4 & 5 April 2022 : Bagi menyahut cabaran dunia perniagaan digital masa kini, kami telah menganjurkan kursus asas pemasaran digital ini kepada Vendor Galore Familia supaya mereka tidak ketinggalan di dalam era perniagaan masa kini.

Dengan adanya pendedahan seperti ini, sedikit sebanyak dapat dipraktikkan oleh setiap vendor kami yang terdiri daripada mikro usahawan.

Back to blog

GaloREwards Loyalty Points

Become a member and earn loyalty points & exclusive rewards every time you shop.