Latihan Asas Keusahawanan & Pengurusan Kewangan - MyGalore

Latihan Asas Keusahawanan & Pengurusan Kewangan

21 & 22 May 2022 - Pihak My Galore telah sekali lagi menjemput Coach Rik bagi membimbing & menyampaikan kepada usahawan-usahawan Galore Familia kami tentang betapa pentingnya setiap perniagaan perlu ada BMC (Business Model Canvas).

Disamping itu, beliau juga telah membentangkan tentang asas-asas pengurusan kewangan bagi sesebuah perniagaan tidak kira kecil atau besar. Setiap perniagaan yang memberi keuntungan itu bermula dari pengiraan kos & harga bagi setiap produk atau perkhidmatan yang kita tawarkan. 

Dengan adanya pendedahan seperti ini, sedikit sebanyak dapat membuka mata setiap dari usahawan di bawah payung My Galore untuk menyemak kembali kesihatan perniagaan masing-masing.

Back to blog

GaloREwards Loyalty Points

Become a member and earn loyalty points & exclusive rewards every time you shop.